Related quotes

Васил Толевски

Кога ќе видам колку имаат некои комунисти, почнувам да верувам во комунизмот.

aphorism by Васил ТолевскиReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share