Related quotes

Васил Толевски

На народ кој е на колена не му требаат кондури!

aphorism by Васил ТолевскиReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Васил Толевски

На нашите мумии не им требаат пирамиди. Доволно им е Собранието.

aphorism by Васил ТолевскиReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In English | In Spanish | In Romanian

Share